Beban studi yang boleh diambil mahasiswa ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) dua semester aktif sebelumnya.

Ketentuan beban studi:

IPS Beban Maks (SKS)
3,5 – 4 24
3 – 3,49 23
2,5 – 2,99 21
2 – 2,49 18
1,5 – 1,99 15
0 – 1,49 12

Beban studi bagi mahasiswa yang mengambil cuti ditetapkn berdasarkan IPS semester aktif sebelum pengambilan cuti.

 

Tags: , , , ,